I takto lze postupovat, budeme-li se zabývat otázkou životního prostředí v naší vlasti. Opravdový průlom přišel se zahájením přístupových rozhovorů České republiky o přijetí do Evropské unie. To byl základ, který našemu státu přinesl alespoň v několika málo oblastech nesporný přínos a pokrok.

Staré dluhy

Naše země sebou vláčela mnohé dluhy minulých let, kdy uspokojování ekonomických potřeb státu a obyvatelstva byla dávána priorita. A tak jsme zaostávali například ve skládkování pevného odpadu, v téměř neexistujícím dokonalejším třídění a recyklaci odpadů, v zásobování obyvatelstva pitnou vodou a také s tím souvisejícími věcmi, jako bylo řešení zpracování odpadových vod od domovní kanalizace až po čističky odpadních vod v obcích.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup
This entry was posted in Nezařazené. Bookmark the permalink.