Je nezbytný nejen pro firmy

Založili jste zapsaný spolek (dříve se tomu říkalo občanské sdružení), tedy vlastně neziskovku. Víte, že nemůžete fungovat bez webových stránek a bez razítka, protože to dá Vaší činnosti tu správnou váhu. Nikdo nemá rád úředničinu, ale přesto každá činnost má hned větší prestiž, když jsou její tiskoviny hezky a viditelně oražené.

Nástroj, který dodá Vaší neziskovce prestiž

Díky http://www.razitkacentrum.cz/ výrobě razítek budete mít k dispozici ten potřebný nástroj, který dodá váhu a prestiž Vaší ušlechtilé činnosti. Promyslete si, jaké náležitosti bude zapotřebí uvést. Máte-li k dispozici logo, pak by určitě mělo tvořit součást. Logo je důležité nejen pro firmy, ale právě i pro neziskové organizace. Často si člověk zapamatuje logo snáze než předmět činnosti.