Přestavba bytového jádra řeší několik zásadních problémů najednou, protože jedním zásahem umožňuje získat současně novou kuchyni, koupelnu i WC. Takto sdružené řešení je pak i méně náročné na finance, než jednotlivé zásahy v různých částech bytu. Nemluvě o tom, že právě změna vzhledu jádra bytu často změní i celkové bytové poměry ke zcela nové kvalitě bydlení.

Nejen jádro

Nejsou dnes ale neobvyklé ani docela zásadní přestavby celého bytu. Je to ovšem trochu choulostivější záležitost. Co se týká celkové rekonstrukce bytů Praha, stejně jako další města musí občas řešit případy, kdy majitelé nerozumným a nezodpovědným zásahem do konstrukce domu mohou dokonce nebezpečně narušit celou jeho statiku, čímž samozřejmě vzniká nebezpečí dokonce zřícení. Proto je na většinu obdobných úprav potřeba také náležitá povolení. To stanovuje stavební zákon i s taxativním vymezením, kdy není nutno stavbu ani povolovat ani ohlašovat.